ما چقدر توی اطرافمون تاثیر می گذاریم؟؟؟چقدر روی اطرافیانمون تاثیر می گذااریم؟؟؟؟

بودن تو جمع بچه های خوب و صمیمی نهاد و بسیج و کار کردن کنارشون و دیدن زحمتهای اون ها خیلی وقتها من و به این فکر می بره که ایا این کارا فایده ای هم داره؟؟؟؟خیلی دیر نیست  برای انتقال یک دیدگاه یا یک فرهنگ و یا هر چیز دیگه به یک ادم حداقل 18 ساله؟؟؟

خیلی بهش فکر می کنم ...

ولقعیتی که تا حالا دیدم اینه که  تاثیر داره...تاثیر داره  البت نه  به اون اندازه که بچه ها دارن جون می کنن...راه حل در عین سادگی سخت هم هست...یادش بخیر اول کتاب ها..

"او امیدش به ما دبستانی ها بود و ما حالا بزرگ شدیم"

کار همونه هر کدوم از ما که می خوایم کار فرهنگی کنیم با بریم ابتدایی ..

باید از کوچک تر ها شروع کرد...کار رو بیاید اسون کنیم....از اقوام و عشیره اقربین خودتون شروع کنید....

خود من یه چمدون کوچولو کتاب و جایزه های خیلی کوچک  ولی بچه پسند تو خونه دارم جغله های فامیل که میان در ازای خوندن یک کتاب و یا حفظ کردن قران یه جایزه پیش من دارن...

باور کنید با 5 هزار تومن پول شروع کردم به خریدن این کتاب ها و جایزه ها و کمکم خدا می رسونه!!!

بیاین از اطراف خودمون شروع کنیم همه شما بچه کوچک تو فامیلتون دارید نه؟؟

اهان راستی نکته اصلی یادم رفت....

برای یچه های ورودی 91می خوایم که یه بسته برای جشن ورودی براشون ردیف کنیم ...پیشنهاد شما چیه؟

چیا توش بزاریم؟

خودم نظرم کتاب و تقویم

بسته ای که به خود ما دادن یک مهر وتسبیح بود  و و پلاک و یک کتابچه کوچک در مورد شهدا...