یه نکته در باره ی اون شعر پایین بگم که کار اقای علی اصغر کوهکن هستش.همین...!

 یا علی مددی...