سلام عیدتون مبارککککککککککککککککککککککککک!!!

ان شا الله که ماه رمضونمون تموم نشه..

یک عیدی هم براتون دارم

معرفی کتاب (در پایتخت فراموشی)

مال   محمدحسین جعفریان عزیز است که حتما شعر خوانی اش رو پیش امام خامنه ای دیدین!!!اگه داستان سیستان رو هم خونده باشین حتما یادتون می یاد

کتاب سفرنامه ایشون با بهروز افخمی به افغانستانه بعد از خروج طالبان به مناسبت اولین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود

کتاب پر از مطالب زیبا و گاهی اوقات بسیار بانمکه...

یک تیکه اش رو هم براتون می گذارم....

(یکی از همراهان شریفمان طلب نوشیرنی میکند.گارسون  می پرس چه باشد؟او هم من من  می کند و ادرس گمراه کننده  می دهد و بیچاره خدمتکار افغانی معطل مانده است.عاقبت  من به فریاد هر دو می رسم .به طرف می گوییم : چته اقاجان!اگر دنبال اب شنگولی هستی  راه را عوضی امده ای .در این مملکت  دو دهه مردم برای اسلام جنگیده اند .مگر ممکن است بعد از شش ماه همه چیز را فراموش کنند.خیالت را راحت کنم از این زهرماری ها در کابل  حتی در هتل های درجه یک ان هم نمی توانی پیدا کنیخوب است مطلع باشید حکمش در این جا نیز همان حکم تهران خودمان است!)