چند وقت قبل چنین مطلبی نوشته بودم.در یکی از نظرات نوشته بودن که اگر اسم کامل کتاب ها رو نوشته بودین راحت تر می شد اونها رو تهیه کرد.من دوباره اون مطلب رو خوندم ولی دیدم که اسم تمام کتاب ها رو کامل نوشتم .اگه شما اشکالی دیدید نظریون رو بزارین تا درستش کنم.

                                                                                                                 یا علی مددی.....