کاش به اندازه ی ره بر کتاب می خواندد. و کاش (تر) که ره بر توی یکی از این ملاقات ها مثل اساتید دانش گاه که ناغافل آزمونک (به قول خودشان کوییز) می گیرند ،ناگاه به این مسوولان فرهنگی می گفت که هر کدام کاغذی و قلمی آماده کنند و نام پنج کتاب خوب و نام دو فیلم دوست داشتنی و فقط نام یک موسیقی غیر مبتذل را بنویسند.همین.هنرهای تجسمی هم پیشکش...(مصحح فراموش نکند که اگر د رمیان کتب ، رمان بی نوایان ویکتور هوگو را دید ،هول نشود و هوا برش ندارد ؛ جماعت کارتونش را در برنامه ی کودک دیده اند!)