این نظر رو چند روز پیش یکی برام گذاشت. نمی دونم چرا ولی خیلی ازش خوشم اومد .شاید سادگیش.توجهم رو جلب کرد...خدا می دونه!!!

سلام
می دونم نظرم رو می خونی و روش فکر می کنی
می دونی اون چیه که هرچی سنگین تر بشه بیشتر بالا می ره
..
.
.
.
.
.
آره خیلی چیزا
چیزایی که با نیتون سر جنگ دارن
جنگی از سر محبت برای دوستی
آره دنیا مرکز تناقضاتیه که در نهایت هماهنگین
در نهایت دوستی
پس کمک کنیم به بالارفتن
یه توجه در ذره ذره ی چیزایی که آدم رو سنگین می کنه
سنگینی ای که بالا بره
بالا و بالا
تا خدا
تا بشه انالحق
یه هدیه
www.nooronar.com
سایت خانم عرفان نظر آهاری
بخون با نقد
بخون اونایی رو که بالا می برن
همون طور که به پیامبر فرشته مامور گفت
بخوان و بالا برو
.
.
.
.
آری با سنگین شدن بدین سان بالا رفت
تا خدا
نویسنده:
تماشا