نظرتون در باره ی این شعر چیه؟این رو خودم چند وقت قبل گفتم. اگه خیلی لوسه بگین دیگه پی شعر و شاعری نرم.

دلم کویری خشک و بی آب و علف است.
بی مرید و مراد و بی معرفت است.
این دل بدرد نخور بی مصرف
عاشق است و هم چون گلاب در نمک است!؟!؟

شما البت ببخشید که...

این شعر اندکی لوس و بی نمک است!!!!