سلام....

شهادت امام سجاد رو تسلیت می گم و آرزو. می کنم همه ی ما حتی برای یک بار هم که شده صحیفه سجادیه رو بخونیم و واقعا در باره اش فکر کنیم...