للحق...

سلام

یه نکته ی مهم هرچقدر هم همه بگن این اینترنت بده و جیزه و بچه برو بخواب...من یکی که باور نمی کنم....وقتی به دوستایی که توی این دنیای مجازی پیدا کردم فکر می کنم می بینم  به نحوه ی استفاده خیلی خیلی ربط داره...دوستانی که هر وقت دلم می گیرد سری به دست نوشته هاشان می زنم و هروقت شارم باز هم این کار را می کنم!!!دوستان زیادی دارم ه هرچقدر هم دور باشند و شاید دیدارشان غیر ممکن ولی انقدر نزدیکند که تنها خدا می داند....به بهانه ی پیدا کردن یک تک گل دیگر  در گلستان اینترنت(بخوانید دنیای مجازی)

ا