للحق...

سلام

سال تصحیحه الگوی مصرفه ...امیدوارم همه مون پشت این انقلاب خوب و درست حسابی وایسیم...

اللهم عجل لولیک الفرج....

یا علی مددی