للحق..

سلام اینکه این مطلب چقدر درسته رو فعلا هیچکی نمی دوونه ولی نه bbcو نه دیگر سایت ه9ای خبر رسانی هیچکدوم نه مطلبی در باره اش نوشته اند نه تاییدش کردن.خیلی از سایت ها هم نوشتن که این دروغ سیزده است اگه باشه که فوق العاده بی مزه لوس و حال بهم زنه ما که توی خونواده ی خودمون چنان شارژ شدیم که خدا می دونه در هر حال اگه خبر موثق و امیدوار کننده ای دیدین به ما هم خبر بدین.

الههم عجل لولیک الفرج...