للحق..

من به عنوان نویسنده ی این وبلاگ خیلی خیلی خوشحالم که توی دوره ی انتخابات هیچ جانب داری نکردم ...با اینکه خودم  از طرفدار های دو آتسشه ی کاندید مورد نظرم بودم....حالا دیگه به قولبیلبو همه چیز تمام شد و عاقلانه ترین کار اطاعت از فرمان خداست

یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا