للحق...

خیلی وقته چیزی ننوشته ام...البته مشغله فقط یه طرفه قضیه است...با خودم فکر می کردم که برای چه می نویسم و مهم تر از آن برای که...خدا خدش جواب  جالبی بهم داد..البته دستان هم بی تاثیر نبود...چند تا کتاب خوب خریدم که دیشب تمومشون کردم...خاطرات کودکی...آن شرلی!!!با خوندنشون  احساس کردم که پیر شدم...چون خیلی دور به نظر می رسید...راستی بچه های امروز چه برنامه کودکی می بینند؟تازگی ها  تلویزیون شروع کرده به پخش آرشیو علاوه بر اغما و اولین شب ارامش و شکرانه داره فوتبالیس ها رو هم برای بار هزارم پخش می کنه...بچه ها یامروز چه برنا مه کودکی رو می بینند ؟دیگه حتی دیجیمون مذخرف رو هم پخش نمی کنند...گاهی وقت ها حس می کنم به آن شرلی مدیونم ...به جودی ابوت مدیونم  به حنا به هلن  به سمباد به متیو به ماریلا یه دایانا به سیلوستر به خیلی ها ...جدی جدی این احساس رو دارم ...شما ندارین؟بچه های امروز چی می بینند؟...