نمی دونم چه خزنده ای است که من حتما می خوام این پیام و جوایش رو هر کی می یاد این جا بخونه قضاوت با شما ای پیامه  جناب اهورا است:

می بینم ک امار وب 20 تا شدهخنده[ناخوش]
ی جور حرف می زنن انگار زیارت عاشورا و قران و خودشون نوشتن من هم قران می خونم هم زیارن عاشورا و ی بارم توی کشور شدم دوم
تفسیر قران و بیشتر از تو امثال تو که چشماشون بستن و با گوششون فکر می کنن به قران نزدکترم

شما ی مشت بت پرست هستید ک در دنیای مدرن زندگی می کنید و هنوز تو ی احکام اولیه موندید

همون ک گفتم شما ی مشت ادم بی سواد هشتید و بی خبر وقتی از خواب بیدار می شوید که دیگه عمرتون سر اومده
امروز دیدم که چه طور وحشیانه به زن ودختر و مردم  حمله می کردن و با پرچم های حزب الله مردمو می زذن

ی مشت جیره خور

انگار همه در خواست هک شدن درارن
هک کن بابا تا بفهمیم چه طور هک می کنی خندهخنده[ناخوش]


امروز ایران سبز شد
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایــــــــــــــــــــــــران
روز ایران اخرین جمعه ماه مبارک رمضان

[ناخوش]این هم جواب بنده:

للحق... برادر یا خواهر عزیزم  با گفتن این جملات قضاوت با خواننده ها ی محترم است که چقدر شما به قران نزدیک هستید که می نویسد"شما ی مشت بت پرست هستید ک در دنیای مدرن زندگی می کنید و هنوز تو ی احکام اولیه موندید بیشتر از تو امثال تو که چشماشون بستن و با گوششون فکر می کنن به قران نزدکترم...."این طوری به قران نزدیک ترید که اینقدر راحت تهمت می زنید؟ اون هم تهمتی به بزرگی شرک؟...خداوند چشم های همه ما را باز کند...خوشحالم از این که اینقدر از کتاب خدا را فهمیده ام که به شما و امثال شما تهمت شرک نزنم...یا سعی خودم رو بکنم در لحن صحبتم با شما تمسخر نداشته باشم چیزی که انگار شما ابایی از اون ندارید که باز هم در کتاب خدا نهی شده....مسلمانان با هم برادرند...تازه نگفته مومنان...برادر من خواهر من ...فلسطین پاره ی تن  اسلام و مسلمانان است  چه شما بخواهید  چه نخواهید!خلاص!قضاوت با شما است