للحق..

امروز 8 شوال

سالگرد تخریب  قبرستان بقیع..

به قول حاج اقای شهاب مرادی به همه واجبه که راجع بهش صحبت کنن و اطلاع رسانی و اعلان بیزاری و برائت از این عمل...

دیشب حاج اقا صحبت های خوبی داشت توی پارک ملت ...

حرف های خوبی زد حاج اقا... اگه وقت شد یه خورده اش رو می نویسم...