للحق...

می دونی خوبی فضای نت چی؟مثل مسجد می مونه کلی ادم خوب می بینی ....با ادم های خوب اشنا می شی...مثل روز قدس می مونه...مذهبی ها تازه دیده می شن...ادم هایی که همیشه هستن ول گاهی اوقات به چشم نمی ان...ولی تو نت  فقط لازم وارد یه وبلاگ بچه مذهبی بشی...یه دریا وب و سایت خوب دیگه به روت باز می شه...بچه مذهبی ها که دیگه باید پشت هم وایستند...