سلام

دارم می رم قم...نایب الزیاره شما هم هستم ان شا الله...

فعلا ها نیستم...و بعد با مجموعه خاطرات "من و پزشکی و دانشگاه"