کارت بانک تجارت رو می زارم  توی عابر بانک نزدیک خوابگاه، بانک سامانه..

رمز عبور رو می دم و چون کارت خودم اقتصاد نوینه عادت دارم به تاخیر های چند دقیقه ای...

که ناگهان با این عبارت روبه رو می شم

"کارت شما به دلیل مسائل امنیتی ضبظ شد،به شعبه مراجعه نمایید."

یه خاطر یه کارت که همش 10 هزار تومن پول توشه(تازه اگه باشه!)باید پاشم برم کل قم رو بگردم بانک سامان پیدا کنم...

نکته اخلاقی:

آقا جان شما ما رو مفسد اقتصادی و اختلاص گر 3 هزار میلیارد تومنی نکنید کارت سبیا بانک تجارت پیش کش....