مبانی نظر اسلام/استاد هاشمی

_سلام علیکم

_سلام استاد

""بعد از 30 دقیقه حضور غیاب و سر و صدای انبوه"

_و صل الله علی سیدنا و نبیینا ابوالقاسم المصطفی محمد(ص)

_اللهم صل علی محمد(ص) و اله محمد(ص)

_خانم قنبری!!!

_بله استاد؟(خانم قنبری در تمام لحظات سعی خود  را در نخندیدن می کنند)آهان!(دوست عزیزمون برای اینکه اندکی وقت بخرن )می گن:

_استاد می شه وایسم؟

_بله

_رابطه ایمان و عمل چیست؟

خانم قنبری عزیز پا می شن و "یافته هایی" راجع به رابطه ایمان و عمل می گن(جالب اینکه افراد ذکور کلاس در حالی که ترشح ادرنالین خون به 25 سی سی رسیده  با جدیت دارن به این یافته ها گوش می دن!!!)

افراد مونث در حاشیه خانم قنبری چون جریان را می دانند در 6 وجه ریسه می روند....

کاضمیان از شدت خنده به رنگ هلو انجیری و ایمانیان به رنگ  انار قمی در امده اند...

خانم قنبری هنوز دارن درباره رابطه ایمان و عمل نطق می کنند

استاد توضیحاتی در باره این یافته ها ی جدید به خانم قنبری می دن (تمام سعی های قبلی دوستمون در نخدیدن نقش بر اب می شود)

آقای x .اقای y خانم z خانم w

وضعیت تقریبا به همان گونه است!!!

پ.ن:از این پس یه جای واژه ی نامانوس آقای شاطر از کلمه  به جا و مناسب فرشته نجات استفاده می کنیم...