عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا!!

حس اینکه تو هستی...

حس اینکه تو بهترین امام دنیا ....مطمئنا...مطمئنا داری نگامون می کنی...

حس اینکه تو همون طوری که حسنین رو دوست داری ما رو هم دوست داری و مواظبمونی...

اقاجونم مبارک باشه این عید...

یه عالمه خبرا و اتفاق های خوب داره پیش می اد ولی همه مون چشم انتظاریم...

یه جمعه ی دیگه تو راهه...اقاجون دعاکن برای انتظار ما که این جمعه ختم بشه به ظهور مهدی فاطمه....

اقاجونم  مبارک باشه این عید...

عیدی من در اینجا

و اینجا

/ 1 نظر / 36 بازدید
حسنا

عید شمام مبارک باشه و تشکر میکنم از عیدیه خوبتون! کی بیایم شام خونتون واسه عیدی؟[نیشخند]