منتخبی از ابیات پروین اعتصامی

یه چند تا بیت خوب از پروین پیدا کردم گفتم بزارم این جا تا بقیه هم بتوانند استفاده کنند.

می گن که یه روز مادر حضرت موسی  داشته ناله و زاری می کرده که ای خدا بچه ام و نمی دونم کجاست و غیره ...خدا هم می یاد و بهش می گه مطمئن باش که من  خیلی بهتر از تو می تونم از اون نگهداری کنم و در کل تو نگران نباش! پروین به شعر جالب در این مورد داره که من یه بیتش رو براتون می نویسم:

در تو تنها عشق و مهر مادری است                        شیوه ی ما عدل و بنده پروری است...

این یکی از اون مواردی است که واقعا نظر من  رو در مورد پروین عوض کرد.

یا این یکی که از صحبت های حضرت سلیمان و اون موریانه است:

بگفت ازسور کمتر گوی با مور                                 که موران را قناعت خوش تر از سور

حالا یه چند تا از شعر های قشنگش رو هم براتون می زارم:

زن از نخست بود رکن خانه ی هستی                          که ساخت خانه ی بی پای بست و بی بنیان؟

گر فلاطن و سقراط بوده اند بزرگ                                  بزرگ بوده پرستار خردی ایشان

هر که باشی و زهر جا برسی                                      آخرین منزل هستی ،این است

گر بخندی ور بگریی زار زار                                       بر تو می خندند اهل روزگار

کارها راشمردن آسان است                                   فکر و تدبیر کار دشوار است

ای تشنه مرو کاندرین بیابان                                    گر یک سرابست ،صد سرابست

سلام دزد مگیر و متاع دیو مخواه                          چرا که دوستی دشمنان زمکاریست

تازآتش عناد تو گرم است دیگ جهل                         هرگز خرد به خوان تومهمان نمی شود

کاردانان راه دیگر میروند                                              ما تبه کاران براه دیگریم

عشق ا نست که در دل بگنجد                            سخن است آنکه همی بر دهن است

گرچه اندر دیده و دل نور نیست                            تا نفس باقی است تن معذور نیست

خوب امیدوارم استفاده بکنید!

یا علی مددی...

/ 1 نظر / 13 بازدید
علی

روح لطیفی داری . بدرود دسری هم به ما بزن