ماه مهر

مهر ماه هم شروع شد و همراه اون درس و مشق و حساب و کتاب!!!از این به بعد احتمالا کمتر بنویسم .هر چی نباشه ما قراره خانم دکتر بشیم دیگه!!!اگه موضوع مهمی پیش اومد حتی اگه وسط امتحان هم باشم .مطلب می زارم. مرسی!!!

                                                                          یا علی مددی!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید