روز قدس ...سلام بر فلسطین

فردا روز قدس است ان روز که بار دیگر تمام ازاده خواهان به فریادرسی تو بر خیابان می ریزند.فردا ان روز است که دوباره زنده می شوی...فردا ان روز است که دیگر زن و مرد و بچه و جوان و پیر نمی داند فردا ان روز است که به خیابان می اییم و ان چنان فریاد می زنیم که پیکره ی پوسیده ی اسرایئل بلرزد از طنین صدایمان...فردا ان روز است که همه تناه به این امید بیدار می شویم که تو را یاری کنیم در رسیدن یه آزادی.فردا ان روز است که می خواهیم بار دیگر به یاد جهانیان بی یاوریم که فقط با یک فرمان آقا فقط با یک فرمان ما در کنار تو خواهیم جنگید و پیروز خواهیم شد به وعده ی خداوند که خود وعده داده دست خداوند با جماعت است...به امید روزی که تو را ازاد ازاد در اغوش بگیریم و با تمام مسلمانان و مسیحیان و یهودیانت  فریاد پر افتخار ازادی سر دهیم...

                                                                                                                      یا علی مددی.... 

/ 0 نظر / 10 بازدید