سفر به ماوراء

سلام

کتاب "سفر به ماوراء "تورج  زاهدی رو  پارسال شروع کرده بودم که به علت کنکور نصفه کاره مونده بود  به طرز غیر قابل باوری هرازگاهی موضوعش به ذهنم خطور می کرد..دیشب بالاخره تموم شد....هیجان زیاد و واقعا ماورایی کتاب در کنار دید مذهبی که داره برای اولین بار یک دلهره اسلامی ایرانی رو تو دلتون ایجاد می کنه...البت نه از جنس دلهره فیلم های حلقه و کینه...

سفر به ماوراء رو انتشارات نیستان  چاپ کرده بخونید خوبه

/ 1 نظر / 11 بازدید