او نیست ولی هست تر از هستان است...

او نیست ولی هست تر از هستان است...

چشمش نگران باقی مستان است

دستان گدایی همه دور اندازید...

او ساقی میخانه بی دستان است...

/ 1 نظر / 10 بازدید
تلنگر

سلام علیکم نیستید کجاها تشریف دارید؟ دیگه آپ نمیکنید؟