مهدی جان...

 

***

یک رو زبا تو گویم این درد بی دوا را                   یک رو ز با تو خوانم  این آیه ی شفا  را

امن یجیب المستر اذا دعا  را ...

ای نور دو دیده ! ای جان به فدایت !                         عالم همه یک آن ، محو آن نگاهت

پس روزی ما کن ، دیدار خودت را

دیدار خدا را در جلوه ی انسان !

***

 

/ 0 نظر / 5 بازدید