حالا که باید مثل یک مادر بیایم یارب! کمک کن از پس آن بر بیایم

خوشحالند پدر و پسر...

این را دیگر همه می دانند...

چه سور و ساتی است امشب در بهشت خدا در کنار ارباب عالمین حسین فاطمه

جمع شهدا جمع است و "جهاد" گل سرسبد گعده ی امشبشان...همه می خندند

و من

تمام ثانیه ها به

مادرت

فکر می کنم...عمه ی سادات سلام علیک...

 

عنوان بیتی است از انسیه سادات هاشمی

/ 1 نظر / 28 بازدید
فاطمه. ل

زینب را اقیانوسی از عشق و درد و صبر پنداشتم خوشا به حال مادر..."به قدر تشنگی باید چشید" دریا را...