8شوال ...بقیع

للحق..

امروز 8 شوال

سالگرد تخریب  قبرستان بقیع..

به قول حاج اقای شهاب مرادی به همه واجبه که راجع بهش صحبت کنن و اطلاع رسانی و اعلان بیزاری و برائت از این عمل...

دیشب حاج اقا صحبت های خوبی داشت توی پارک ملت ...

حرف های خوبی زد حاج اقا... اگه وقت شد یه خورده اش رو می نویسم...

/ 1 نظر / 9 بازدید
ریحانه

منم دیشب این برنامه رو دیدم خیلی خوب بود راستی با افتخار لینک شدید