غزل‌ «کعبه‌ دل‌» سروده‌ شهید ارسلان

کوله‌ باری‌ پر ز مهر انبیا دارد شهید
 سینه‌ای‌ چون‌ صبح‌ صادق‌، با صفا دارد شهید
 این‌ نه‌ خون‌ است‌ ای‌ برادر بر لب‌ خشکیده‌اش
 ‌بر لب‌ خونرنگ‌ خود آب‌ بقا دارد شهید
 گرچه‌ در گرداب‌ خون‌ خوابیده‌ آرام‌ و خموش
 ‌با نوای‌ بی‌نوایی‌ بس‌ نوا دارد شهید
 کعبه‌ دل‌ را زیارت‌ کرده‌ با سعی‌ و صف
 در ضمیر جان‌ خود گویی‌ منا دارد شهید
 دانی‌ از بهر چه‌ جانبازی‌ کند در راه‌ دوست
‌ چون‌ طواف‌ کعبه‌ را در کربلا دارد شهید
/ 1 نظر / 10 بازدید