این که بهترین امام دنیا امام تو باشه ...

ابنکه تو حتی شده فقط ظاهری شیعه بهترین امام دنیا باشی

اینکه دلت همیشه به بهترین پدر دنیا گرم باشه....

فقط میشه گفت شکر الهی شکر همین

/ 0 نظر / 23 بازدید