برای علم اموزی نه پاس کردن علوم پایه!!!

کسب علم فقط یک امتیاز نیست که کسى بخواهد به جایى برسد و شغل پُردرآمدى داشته باشد؛ مسأله این است که کسانى که مى‌توانند درس بخوانند، واجب است که درس بخوانند و تخصصها را پیدا کنند. کسب علم و تخصص در رشته‌ى پزشکى - مثل بقیه‌ى رشته‌ها - براى مردها واجب است؛ اما براى زنها واجبتر مى‌باشد؛ چون زمینه‌ى کار در میان خانمها کمتر است. به نسبت تعداد زنان در جامعه، ما پزشک زن کمتر داریم. بنابراین از نظر اسلام، این مسأله یک مسأله‌ى حل‌شده است و جامعه‌ى ما باید پیش برود.

پ.ن:بقیه اش را از اینجا بخوانید

/ 2 نظر / 27 بازدید
حسنا

مریم جان حالا برای کسب علم شنبه در خدمتتون باشیم!!!

مهدیه

به به مریم جان