ماهی شکم پر!!!

امروز در راستای جبران اینکه در این 3روز نبودن مامان و بابا همش به خورد بچه ها غذاهای فرنگی و شبه فرنگی دادم رگ شمالی ام بیرون زد و ناهار سبزی پلو و ماهی شکم پر و شام هم خورش کرفس درست کردم! تیغ های ماهی را با یک حرکت حرفه ای بیرون کشیدم و شکمش را پرکردم از انار دون و دلال و گردو وسر ناهار بچه ها که عادت خوردن این جور غذاها رو تو روزای نبودن مامان ندارن حسابی سرکیف امدن...شب هم با درست کردن ژله بستنی و خریدن کیک و گل و یه شام خوشگل تولد مامان رو جشن گرفتیم و یه عالمه عکسای خوب گرفتیم...و در انتها شکر خدا به خاطر داشتن یه خانواده خوب و سالم و مهربون...

/ 3 نظر / 31 بازدید
نازنین

سلام خوب بود لینکت کردم ، دوست داشتی لینکم کن.

حسنا

با اینکه خدا بگم چیکارت نکنه که هوس منو با ماهی برانگیختی اما بازم بستنی زمستونی یه چیز دیگس...![نیشخند]

حسنا

نه اینکارو نکن از خوشحالی سکته میکنم!!!