5 نکته

اولا که برادر حداد عادل بازهم ثابت کرد که از دلسوخته های نظامه...

درمناظره ها ماند و مردانه و جانانه دفاع کرد و حالا به نفع گفتمان انقلاب اسلامی کنار رفت تا رای نشکند...دم شما گرم برادر...

دوما که برای دوست خوبم که این روزا کم کم داره می پره ارزوی بهترین بهترین و بهترین زندگی الهی رو دارم...

سوما که دلتنگ ورق زدن کتاب های غیر درسی ام...

چهارما که تمام عیدهای شعبان مبارکتون باشه

پنجما توی این هاگیرواگیر انتخابات برای اینکه فضا عوض شه این کلیپ رو حتما ببینید

اینجا

/ 5 نظر / 17 بازدید
سیدحسینی

سلام.باچند پست درباره انتخابات بروزم "درپناه خدا"

ستاره

میلاد حضرت مهدی(عج) را تبریک می گویم

زینت زن=حفظ حجاب

هوا گـَـرم بود نسيمـے مُلايــم مے وزيـد چه هنــرے بود رقص ِ بلونــدے هايت در هوا چه خنـَـك مي شدے با آن آستيــن كوتاه چه جذاب بـودے با آن عشـوه و خنده هـا كنـــآرم نشستـه بودے و حس نكــردے لــــذت مرا وقتے راننــده مــرا "خانـوم" خطــاب كرد و تــو را "خانــومي" ..... و مـלּ همچناלּ به خانم بودלּ خود مے بالم...