7روز گذشت....

خدایا من به معجزه ایمان دارم......

همین...

/ 4 نظر / 11 بازدید
حسنا

منم ایمان دارم به معجزه حتی بین این همه نا امیدی....

نور

از چي؟؟!!!!!

ستاره

موج نو بود؟!

نور

7 روز از چى گذشت؟؟!!!