تا نفس هست با شما هستم...

سلام

 تقدیم به رهبرم امام خامنه ای...

نمی دونم از کی ولی مال ادم اهل دلی هست..

 

گرچه از دست و پا فتاده دستم

عهد و پیمان  خویش نشکستم

گرچه عضوی نمانده در بدنم

عضوی ازعاشقانتان هستم

یک نفس مانده در تنم آقا

تا نفس هست با شما هستم....

/ 0 نظر / 9 بازدید