مقدرات الهی

سخنرانی استاد پناهیان دهه اول ..

موضوع  عالی کاربردی و در عین حال سنگین

حتما گوش کنید...از اینجا

سخنرانی با موضوع مقدرات الهی..

/ 3 نظر / 24 بازدید
يه رهگذر

سلام بحث معنويت حماسه ساز و معنويت حماسه سوز استاد پناهيان در شبهاى هيات دانشگاه هنر هم جاى گوش كردن داره التماس دعاى فراوان

مقتول

استاد پناهیان رو دوست دارم!

خیلی با حالی گلم همین