استاد اخر اخر جلسه گفت

بهتون گفتن هر روز عاشورا و هرجا کربلا است اما نگفتن تک تک شما حسین ابن علی (ع) هستید گذاشتن خودتون بفهمید....

داره دیر میشه برا فهمیدنش این و دارم میفهمم....

/ 0 نظر / 23 بازدید