ندیدن تو....

من زندگی بی حسرتی داشته ام ...

ندیدن تو یکی از تنها حسرت های زندگیم است...ندیدن امامی که روح خدا بود در کالبد زمان......

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما.....

 پ.ن اینکه انتخابات سوریه با ۷۷٪ مشارکت و ۸۸٪ارا به نفع بشاراسد به پایان رسید..خوشحالیم..

/ 0 نظر / 20 بازدید