کمی دیرتر....

تلخه تلخه ....اما نه مثل زهرمار...مثل یه تکه شکلات تلخ 99درصد که تا مدت ها تلخی لذت بخشش توی ذهنت می مونه...اول خودم خوندم....بعد مامان ....بعد دادیم خاله عصمت که حالا با وجود ایمان سرش حسابی شلوغی....

 

"کمی دیرتر"رو باید خوند هرچند تلخ باشه...هرچند به نظرت هولهولکی باشه...هرچند بعضی جاهاش تنت رو بلرزونه که این منم....اما باید خوندش برای یاد گرفتن و فهمیدن...

/ 0 نظر / 8 بازدید