خبری نیست که نیست....

اینکه چرا در سالی که به نام توست و چرا در هفته ای که کنگره ی بین المللی ات برگذار میشود و در نظامی که به برکت خون تو ایستاده حرفی از تو به میان نمی اید ...تنها یک دلیل دارد...دلیل اش حرفی است که تو در پاکی و فطرنت 14ساله ات زدی و اینها با قلب های پیر و مرده شان نمی خواهند بفهمندش

""""مبادا سازشی صورت گیرد و خون های شهیدان به هدر رود""""

....این روزها هرچند عکست به در و دیوار هست و اسمت همه جا به گوش میرسد و بعد از این همه سال زنده بودنت رابه رخشان می کشی...ولی من مطمئنم چهره ات غمگین است...مطمئنم....

پ.ن(1):مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

                                            ورنه در حلقه ی رندان خبری نیست که نیست

/ 1 نظر / 26 بازدید
حسنا

دلم قرصه حتی اگه ظهور نکنه بازم مملکت مملکت خودشه و خودشم هواشو داره!