داستان های دکتر (2)

دکتر قاسمی  داره استخوان بازو رو توضیح می ده بعد از 20 یه بنده خدا می پرسه

: این الان استخوان بازو؟؟

دکتر:بله

یعد 20 دقیقه دوباره می پرسه

:الان این قدامی یا خلفی؟؟

کلاس می ره رو هوا....دکتر قاسمی در به در دنبال یه دیوار می گرده...

:می شه من از دست شما سرم رو بکوبم به این دیوار؟؟؟**

/ 0 نظر / 9 بازدید