دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی!!!!!!!

این روزهای خارق العاده یا

"دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی    زکدام باده ساقی به من خراب دادی"

اینکه کورس عفونی با دکتر شیخ الاسلامی عزیز و دل نازک طوفانی شروع شد بماند

اینکه چه طور رفتیم شیرازو چه کارها که کردیم و چه جاها که رفتیم بماند...

اینکه دونصفه شب وقتی کل اتوبوس خوابند با فهیمه رو پله های اخر بشینی و یه دل سیر صحبت کنی راجع به اخر اخر اخر عشقای دنیا

اینکه کریم خانی چه جایی بود....

اینکه سوار سورتمه ی بی حال شهربازی کنار دخترک (این عاشقانه ای که با بخت من گره خورده)چقدر به تو فکر کردم که کجایی در هیاهوی این موسیقی و رقص نور....

اینکه ساعت 3صبح تک تنها روبه روی سی و سه پل دراز بکشی و بزاری که خنکای نسیم صبح بیاد اهسته در گوشت نجوا کنه حرفایی که تو دلشه....

اینکه نور و حسنا و مروارید و الهام بیان و یه نمکی غر بزنن و حسنا هی بگه :اخه پل چی داره و تو دستش بندازی و اداش رو در بیاری بماند...

اینکه صبح جمعه ای با بچه های عالیه خوابگاه بری دعای ندبه ی کوه خضر و یه دل سیر یاد راهیان بکنی...

اینکه قشنگ تریم تعریف از خودم رو دیروز شنیدم از صدیقه ی عزیز....تو مثل سیاه زخم گوارشی می مونی...نه سیاه زخم کوتانئوس....

اینکه حافظ بازهم 

کار رو یه سره کرد و خواند بر جان بی جانم که:

دوش می امد و رخساره بر افروخته بود

تا کجا باز دل غمزده ای سوخت بود

رسم عاشق کشی و شیوه ی شهر اشوبی

جامه ای بود که بر قامت خود دوخته بود

جان عشاق سپند رخ خود می دانست

واتش چهره بدین کار برافروخته بود

گرچه میگفت که زارت بکشم می دیدم

که نهانش نظری بامن دلسوخته بود

کفر زلفش ره دین می زد و ان سنگین دل

در رهش مشعله از سینه برافروخته بود

دل بسی خون به کف اورد ولی دیده بریخت

الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

انکه یوسف به زر نا سره بفروخته بود

گفت و خوش گفت که رو خرقه بسوزان حافظ

یارب این قلب شناسی زکه اموخته بود...

همین....

/ 2 نظر / 138 بازدید
حسنا

دقت داری چقدر ادای منو در میاری!!!!!!! ولی جدا من هنوزم نفهمیدم پل چی داره! جریان کریم خانی رو واسه مامانم تعریف کردم! چقدر حرف تو دلم گیر کرده دوس دارم همش اذیتت کنم تازگیا این حس اذیت کردن توم اوج گرفته خدا بعد این 7 سال رو بخیر کنه! ضمنا کتابا گم شدن فهیمه هم در به در دنبالشونه! حافظم که خوب جواب شما ها رو داد و به من گفت که عاشق بمونم الکی!

حسنا

راستی بازی رم نگفتی که چقدر خوش گذشت و بعدش کلی منت کشی کردی!